Kontakt os

 

Databeskyttelse og behandling af personoplysninger i IDA Conference 

(Opdateret 11. maj 2021) 

Læs om hvordan IDA Conference behandler dine personoplysninger i vores arbejde for at forbedre os og øge værdien for besøgende og samarbejdspartnere. Det gælder også IDA Conferences brug af cookies.  

I IDA Conference sætter vi en ære i at skabe rammerne for de perfekte møder, det stiller blandt andet krav til håndteringen af deltagerlister, evt. særbestillinger (fx ønsker til mad, hensyn til allergier mv) I den forbindelse modtager og behandler vi ofte personoplysninger som vi kan modtage direkte fra dig eller den part der har inviteret dig til et møde i vores faciliteter. 

IDA Conference arbejder tæt sammen med IDA Ingeniørforeningen i Danmark og derfor er denne side at betragte som et supplement til IDAs primære oplysningsside, som du finder på https://ida.dk/databeskyttelse 

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt, og vi søger kontinuerligt at opretholde en balance mellem udvikling af vores services, mødedeltageres ønsker og beskyttelsen af den enkeltes ret til privatliv. Vi håber du vil bruge lidt tid på at lære vores fremgangsmåder at kende – og har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@ida.dk  

Denne side er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til og hvilke rettigheder du har. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse indholdet. Husk, at hvis du har en IDA brugerprofil, kan du finde indstillinger til administration af dine oplysninger og justere dine præferencer på https://mit.ida.dk   

 

Særligt vedr. Databeskyttelsesforordningen

 

Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger fra dig samt oplysninger om dig fra andre. 

De oplysninger vi skal give dig er følgende: 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
 1. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 1. Kategorier af personoplysninger 
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
 1. Opbevaring af dine personoplysninger 
 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
 1. Retten til at trække samtykke tilbage 
 1. Dine rettigheder 
 1. Klage til Datatilsynet 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

IDA Conference er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Ingeniørforeningens Mødecenter A/S 

Kalvebod Brygge 31-33 

1780 København V 

CVR-nummer 21139211 

Skriv til os 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dpo@ida.dk 

Formålene med, retsgrundlaget samt legitime interesser for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende: 

 • For at kommunikere med dig, eksempelvis servicemeddelelser ifm. møder.  
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse”  
 • For at du kan anvende vores tjenester, herunder apps, modtage vores nyhedsbreve, vores rådgivning og meget mere.  
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(b) ”nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt” 
   
 • For at forbedre vores tjenester, blandt andet gennem indsamling af pseudonyme eller anonyme oplysninger om hvilken browser og enhedstype du benytter, hvilke sider der er mest populære og andre statistiske oplysninger.  
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” 
 • For at kunne give dig den ønskede service og bedre tjenester. Lige fra, på baggrund af dine interessetilkendegivelser, at matche hvilke ydelser, der er mest relevante for dig, til mere komplicerede ting, fx hvilke tilbud, du finder mest relevante, og hvilke tiltag der kunne være mest relevante for vores besøgende inden for særlige brancher og sektorer.  
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” 
 • For at gennemføre administrative processer såsom fakturering for det du køber hos os og opbevare dokumentation herfor som påkrævet ved lov.  
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” samt GDPR art.6(1)(c) ”retlig forpligtelse”, jf. bogføringslovens § 10. 
   
 • For at sikre vores informationssikkerhedssystemer.  
 • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(c) ”retlig forpligtelse”, jf. GDPR art. 5(1)(f) samt GDPR art. 32. 

 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Almindelige personoplysninger:  
 • Kontaktoplysninger 
 • Titel og ansættelsessted 
 • Interesser 
 • Enheds- og sessions oplysninger (fx IP adresse, sessionsid, cookies, browser type, dato og tidspunkt) 
 • Særlige personoplysninger:  
 • Helbredsoplysninger eller religiøs/filosofisk overbevisning, i det omfang du oplyser os om det, fx ved særlige ønsker til mad, hensyn til allergier mv. 

 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 • Til samarbejdspartnere i nødvendigt omfang for at levere de ydelser du har bestilt. 
 • Af juridiske årsager  Vi videregiver personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at:  
 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder. 
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser. 
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer. 
 • Skadesfriholde IDA Conference, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. 

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 

 • Dig 
 • Mødearrangør 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi kun behandler dem så længe de er nødvendige, dvs. for afviklingen af mødet samt evt. oplysninger du ønsker vi skal huske til fremtidig mødedeltagelse eller som pålagt ved lov (fx oplysninger som fremgår af faktura). 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 

Vi kan anvende automatiske afgørelser, herunder profilering, til at give dig den bedste oplevelse ifm. mødeafviklingen samt booking af fremtidige møder. 

Retten til at trække samtykke tilbage

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor samt i bunden af ethvert nyhedsbrev og på din profilside på https://mit.ida.dk. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på dpo@ida.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller har spørgsmål eller forslag til forbedringer af behandlingen i øvrigt.